Изложение в гр. Ван

Периода между 27 - 30.09 2018г. в гр.Ван, Източна Анадола,Турция ще се проведе Туристическо Изложение. То има за цел да представи туристическите богатства и потенциал на една от развиващите се туристически дестинации на Турция, а именно гр.Ван и съседните му провинции.