Съобщение относно извънредното положение в Реп.Турция

На 21. 07. 2016 за период от три месеца в Република Турция е обявено извънредно положение, което представлява пакет от мерки, изпълняващи се в рамките на конституционното право. Целта е повишаване на мерките за сигурност и решаване на проблема от страна на държавата с надвисналите заплахи относно правата и свободите на гражданите. 
Въпросният пакет не съдържа точка, в която да се ограничават основните граждански права и свободи. Мерките за сигурност, които ще се прилагат, по никакъв начин няма да повлияят на ежедневието, както на турските граждани, така и на пътуващите и почиващите чуждестранни туристи, избрали да посетят страната ни.
Не са налице никакви пречки за международния туристически поток и въздушния трафик. Извънредното положение няма да окаже негативно влияние на безопасното протичане на ваканцията на гостите ни във всички наши курорти.
С уважение,
Джемал Текканат
Съветник по Култура и Туризъм