Туристическо изложение гр. ВАН

В периода 28.09 - 01.10 2017г. в гр.Ван, Източна Анадола,Турция ще се проведе Туристическо Изложение. То има за цел да представи туристическите богатства и потенциал на една от развиващите се туристически дестинации на Турция, а именно гр.Ван и съседните му провинции.