Полезни връзки

Посолство на Република Турция, гр.София

         адрес: София, бул. Васил Левски №80

         тел: 00359/2/9355 500

         факс: 00359/2/9819 358

         e-mail: [email protected]

За повече информация, кликнете тук:

 

Министерство на туризма, гр.София

         адрес: София, ул. Съборна №1

         тел: 00359/2/9046809

         факс: /003592/4470 899 

         e-mail: [email protected]

За повече информация, кликнете тук:

         

Министерство на културата, гр.София

         адрес: София, бул. Александър Стамболииски №17

         тел: 00359/2/9400 900

         факс: 00359/2/9818 145

За повече информация, кликнете тук:

 

Турски авиолинии, гр. София

         адрес: София, бул. Цар Освободител №14

         тел: 00359/2/9474 006

         факс: 00359/2/9804 151

         e-mail: [email protected]

 За повече информация, кликнете тук: