Онлайн Кандидатстване за Виза

 

ОНЛАЙН СИСТЕМА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ВИЗА

От 05.01.2016г. отговарящите на критериите за е-виза чуждестранни граждани, нуждаещи се от виза, за да пътуват до Република Турция с цел туризъм или работни посещения, ще продължат да вземат електронна виза директно от уеб адрес: http://www.visa.gov.tr/en/
Освен електронните визи, всички други заявления за виза от 05 януари 2016 г. ще се приемат само на адрес: http://www.visa.gov.tr/
За да се приеме онлайн подаденото заявление за виза, е нужно всички данни, свързани със заявителя да бъдат запаметени в онлайн системата. Лицата които ще
пътуват заедно със семействата си, е нужно поотделно да запаметят данните, свързани с членовете на семействата им. Наред с гореизложеното лицата, подали заявление ще имат достъп до колективното досие на заявленията на членовете на семейството и ще могат да правят поправки върху гореспоменатите данни.
Всички заявления за виза ще се приемат след предварително уговорена среща. Подалите заявления за виза лица, след запаметяване на данните за заявление за онлайн виза, при избиране на представителство трябва да вземат рандеву за „среща за виза“.
Принципно данните в онлайн системата за подаване на заявление за виза се разполагат в три графи – лични данни, паспортни данни и данни за пътуването. Освен общите данни, е нужно в последния етап на подаване на заявлението кандидатстващите за виза чужди граждани да запаметят допълващи документи, според вида на визата, за която се кандидатства.
Освен електронните визи, при кандидатстване за всички останали визи е нужно да се проведе среща очи в очи с лицето кандидатстващо за виза. Чуждестранните граждани подали заявление за виза по електронен път (е-консулство) трябва да направят постъпки пред съответното представителство с изискваните документи, с оригиналните
документи, запаметени предварително в онлайн системата и с разпечатан и подписан формуляр за кандидатстване за виза. При приемане на заявлението се заплаща и съответната такса за виза. При отказ за издаване на виза заплатената такса не се връща. След разглеждане на заявленията от съответните институции, при решение да
бъде издадена виза, уведомяването на чуждестранните граждани ще става автоматично от онлайн системата чрез електронна поща, след което лицата ще бъдат уведомени да
направят нужните постъпки пред съответните представителства за получаване на издадените визи.