Турската асоциация на хотелиерите

Турската асоциация на хотелиерите TÜROB е основана през 1971г. под името Сдружение на туристическите хотелиери, регион Мармара.

 Целите на TÜROB са както следва:

-Да отговоря на нуждите и изискванията на професионалните групи, предимно на индустрията за настаняване, които са и могат да бъдат включени в обхвата на Туристическото Законодателство, да улеснява техните професионални дейности, да гарантира професионално развитие и подобрения в съответствие с техните общи интереси, да гарантира надеждността и безопасността сред професионалните групи и техните отношения с обществеността.

-Да гарантира, че туристическата индустрия и туристическите обекти се развиват в съответствие с изискванията, да осигури контакт и координация между членовете и организации, институции, физически и юридически лица, които пряко или непряко са ангажирани в туризма, да представлява своите членове в и извън индустрията.

За повече информация кликнете тук